فروردین|الماس|Diamond :

تسخیر ناپذیری و عشق ابدی تعبیر می شود و عالیترین و باارزش ترین سنگ جواهر است .
به تراش خورده آن برلیان گفته می شود. سنبل عشق جاودانه، بخشندگی ، صداقت و محبت نسبت به دیگران است .
الماس باعث نیرو بخشیدن به دو نیم کره مغز ، مخچه ، اعصاب و انشعابات آن می شود.
همین طور برای بیماری های صرع و عدم تعادل بسیار مفید است.
الماس باعث تقویت اعضای دفع کننده بدن مثل کلیه و مثانه می شود و غده تیموس را نیز تحریک می کند.
در ضمن از بوجود آمدن سنگ کلیه ،مثانه و کیسه صفرا جلوگیری می کند.
الماس به ما یاد میدهد در زندگی شکست ناپذیر باشیم.

ما را در تلگرام دنبال کنید